PINB Przeworsk - logo

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Przeworsku

ul. Lwowska 16, 37-200 Przeworsk

III - piętro, pokój 37, 38, 39

tel./fax 16 648 31 11

Pon-Pt: 7.30 - 15.30

e-mail: biuro@przeworsk.pinb.gov.pl

Skargi i wnioski

Załatwianie spraw w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Przeworsku, dalej: PINB w Przeworsku przebiega zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

Całość korespondencji kierowaną do PINB w Przeworsku przyjmuje sekretariat.
Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) oraz skargi i wnioski mogą być przesyłane za pośrednictwem poczty lub dostarczone bezpośrednio do sekretariatu Inspektoratu lub wnoszone ustne do protokołu.

Każde pismo powinno zawierać:

  • imię i nazwisko,
  • adres do korespondencji (miejscowość, kod pocztowy, nr lokalu),
  • zakres żądania czy interwencji,
  • podpis.

PINB w Przeworsku udziela odpowiedzi na wystąpienia - pisma przesłane pocztą elektroniczną
w których podano imię i nazwisko osoby występującej oraz adres do korespondencji (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość).

Na wystąpienia, które nie zawierają powyższych elementów, PINB w Przeworsku nie udziela odpowiedzi.

POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO W PRZEWORSKU PRZYJMUJE W SPRAWACH SKARG CODZIENNIE W GODZINACH PRACY URZĘDU.

Skargi i wnioski do PINB w Przeworsku można składać w następujący sposób:

  • pisemnie,
  • drogą pocztową,
  • ustnie do protokołu.

Skargi i wnioski, niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§8 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków – Dz. U. nr 5, poz. 46).

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.