PINB Przeworsk - logo

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Przeworsku

ul. Lwowska 16, 37-200 Przeworsk

III - piętro, pokój 37, 38, 39

tel./fax 16 648 31 11

Pon-Pt: 7.30 - 15.30

e-mail: przeworsk@pinb.info.pl

Opłata skarbowa

Opłaty skarbowe należy wnosić na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Przeworska
ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk
PKO Bank Polski
38 1020 4391 0000 6502 0215 1066

Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa:
Opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury), na podstawie Ustawy o opłacie skarbowej z dnia z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz.U.2021.poz.1923 z późn. zm.)
Opłatę w kwocie 17 złotych należy wnieść na powyższy rachunek bankowy, tytułem: opłata za udzielenie pełnomocnictwa.

Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego wybudowanego na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę:
za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej 25 % stawek określonych w części III ust. 9 pkt 1 załącznika do ustawy.
Opłatę skarbową za pozwolenie na użytkowanie należy wnieść na powyższy rachunek bankowy, tytułem: opłata za wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.

Opłata skarbowa za przeniesienie decyzji o wznowieniu robót budowlanych na rzecz innego podmiotu 90 złotych.

Opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy
5 złotych.

Dowód zapłaty (np. potwierdzenie przelewu za pośrednictwem internetu) powinien precyzyjnie opisywać czego dotyczy opłata skarbowa.

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.