PINB Przeworsk - logo

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Przeworsku

ul. Lwowska 16, 37-200 Przeworsk

III - piętro, pokój 37, 38, 39

tel./fax 16 648 31 11

Pon-Pt: 7.30 - 15.30

e-mail: przeworsk@pinb.info.pl

Załatwianie spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Przeworsku przebiega zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.

Całość korespondencji kierowaną do PINB w Przeworsku przyjmuje sekretariat. Sprawy mogą być przesłane za pośrednictwem poczty, faksem lub dostarczone bezpośrednio do sekretariatu Inspektoratu. W przypadku skarg i wniosków istnieje możliwość składania ich w formie ustnej do protokołu. Podania składne do protokołu, zgodnie z podziałem czynności, przyjmują właściwi pracownicy Inspektoratu.

Każde pismo powinno zawierać:

  • imię i nazwisko,
  • adres do korespondencji,
  • wskazanie czego dotyczy sprawa,
  • dołączenie kserokopii dokumentów,
  • podpis.

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.