PINB Przeworsk - logo

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Przeworsku

ul. Lwowska 16, 37-200 Przeworsk

III - piętro, pokój 37, 38, 39

tel./fax 16 648 31 11

Pon-Pt: 7.30 - 15.30

e-mail: biuro@przeworsk.pinb.gov.pl

Powstanie urzędu

UTWORZENIE POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W PRZEWORSKU

Wdrożona od dnia 1 stycznia 1999 r. reforma dotychczasowego państwowego nadzoru budowlanego, oparta o ustrojową zasadę decentralizacji kompetencji, wyznaczyła kompetencję terenowych organów rządowych i samorządowych odpowiednio do podziału administracyjnego kraju. Inspektoraty nadzoru budowlanego jako oddzielne służby, zostały wyodrębnione ze struktur administracji i przystosowane do samodzielnego funkcjonowania. Inspektoraty nadzoru budowlanego działają jako urzędy administracji państwowej o właściwości ogólnej. Inspektorat jest urzędem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, wchodzącym w skład zespolonej administracji powiatowej i realizuje zadania na obszarze Powiatu Przeworskiego.

Inspektorat działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
  2. Statutu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego  w Przeworsku.
  3. Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego   w Przeworsku.

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.