PINB Przeworsk   |   mapa strony   |   kontakt   |


Statut prawny

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Przeworsku jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład administracji powiatowej.

Inspektorat działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006r. Nr 156, poz. 1118),
  2. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80 poz. 872),
  3. Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o przepisach wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 r. Nr 133, poz. 996),
  4. Ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U. z 1998 r. Nr 106 poz. 668),
  5. Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego  w Przeworsku.

Realizuje ponadto inne zadania nałożone przepisami ustaw szczególnych i aktów wydanych w celu ich wykonawstwa.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Janusz Hojło
Dokument z dnia: 14.02.2009
Dokument oglądany razy: 1 270
Opublikował: Janusz Hojło
Publikacja dnia: 12.03.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl