PINB Przeworsk   |   mapa strony   |   kontakt   |


Rejestry i ewidencje

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Przeworsku prowadzone są następujące rejestry, ewidencje i archiwa:

  • Rejestr kancelaryjny,
  • Rejestr skarg i wniosków,
  • Rejestr decyzji, postanowień i zgłoszeń,
  • Rejestr kontroli obiektów wielkopowierzchniowych,
  • Ewidencja rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych,
  • Archiwum zakładowe.

Sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001, nr 112. poz. 1198, z póź. zm.)

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Janusz Hojło
Dokument z dnia: 14.02.2009
Dokument oglądany razy: 1 200
Opublikował: Janusz Hojło
Publikacja dnia: 14.02.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl