PINB Przeworsk   |   mapa strony   |   kontakt   |


Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Przeworsku przebiega zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.

Całość korespondencji kierowaną do PINB w Przeworsku przyjmuje sekretariat. Sprawy mogą być przesłane za pośrednictwem poczty, faksem lub dostarczone bezpośrednio do sekretariatu Inspektoratu. W przypadku skarg i wniosków istnieje możliwość składania ich w formie ustnej do protokołu. Podania składne do protokołu, zgodnie z podziałem czynności, przyjmują właściwi pracownicy Inspektoratu.


Każde pismo powinno zawierać:

- imię i nazwisko,
- adres do korespondencji,
- wskazanie czego dotyczy sprawa,
- dołączenie kserokopii dokumentów,
- podpis.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Janusz Hojło
Dokument z dnia: 14.02.2009
Dokument oglądany razy: 2 237
Opublikował: Janusz Hojło
Publikacja dnia: 14.02.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl