PINB Przeworsk   |   mapa strony   |   kontakt   |


Dokumenty do pobrania


.jpg Ocena wyrobów zawierających azbest


Druki do pobrania (realizacja w/g zmienionej ustawy):

word.gif Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

word.gif Zawiadomienie o zakończeniu budowy

word.gif Zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinengo

word.gif Wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego

word.gif Wniosek o pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych

word.gif Wniosek o pozwolenie na użytkowanie

word.gif Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych


Druki do pobrania (druki mają charakter pomocniczy):

word.gif Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia budowy + oświadczenie kierownika budowy

word.gif Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o przyjęciu obowiązków

word.gif Wniosek o pozwolenie na użytkowanie + oświadczenie kierownika budowy

word.gif Zawiadomienie o zakończeniu budowy + oświadczenie kierownika budowy
Akty prawne:

pdf2.gif Deklarowanie zgodności wyrobów budowlanych

pdf2.gif Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

word.gif Rozp. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej

pdf2.gif Rozp. w sprawie war. tech. jakim powinny odpowiadać budynki i usytuowanie

word.gif Rozp. w sprawie wyrobów zawierających azbest

pdf2.gif Rozporz. w sprawach nieużytk. lub niewyk. obiektu bud.

pdf2.gif Rozporz. w sprawie książki obiektu budowlanego

word.gif Samodzielne funkcje techniczne

pdf2.gif Ustalanie geotechnicznych warunków posadawiania obiektów

pdf2.gif Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego

pdf2.gif Ustawa o wyrobach budowlanych

pdf2.gif Ustawa prawo budowlane

pdf2.gif Użytkowanie budynków mieszkalnych

pdf2.gif Zakres i forma projektu budowlanego

pdf2.gif Zmiana ustawy prawo budowlane

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Wojciech Stańda
Dokument z dnia: 06.09.2021
Dokument oglądany razy: 4 377
Opublikował: Janusz Hojło
Publikacja dnia: 06.09.2021
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl